شکایات و پیشنهادات

مشتریان گرامی می توانند جهت رسیدگی به شکایات یا بیان ایرادات از طرق زیر اقدام نمایند :

1- از قسمت تماس با ما فرم را پر کرده و ارسال کنید.

 1- تماس با شماره تلفن :  09122269611       و     02144354327